007/2011 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια ειδών απολυμαντικών, υγιεινής, καθαριότητας και ευπρεπισμού»

007/2011 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια ειδών απολυμαντικών, υγιεινής, καθαριότητας και ευπρεπισμού»

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια ειδών απολυμαντικών, υγιεινής, καθαριότητας και ευπρεπισμού»

aoe0072011.pdfa