008/2011 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου»

008/2011 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου»

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου»

aoe0082011.pdfa