109/2011 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου»

109/2011 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου»

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου»

ads1092011.pdfa

Τελευταία Νέα