109/2011 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου»

109/2011 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου»

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου»

ads1092011.pdfa