027/2011 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια ειδών απολυμαντικών, υγιεινής, καθαριότητας και ευπρεπισμού»

027/2011 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια ειδών απολυμαντικών, υγιεινής, καθαριότητας και ευπρεπισμού»

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια ειδών απολυμαντικών, υγιεινής, καθαριότητας και ευπρεπισμού»

aoe0272011.pdfa