028/2011 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού και φακέλων για το έτος 2011»

028/2011 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού και φακέλων για το έτος 2011»

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού και φακέλων για το έτος 2011»

aoe0282011.pdfa