030/2011 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξαρτημάτων για τη συντήρηση των ηλεκτρικών θυρών στο Δημοτικό κτίριο»

030/2011 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξαρτημάτων για τη συντήρηση των ηλεκτρικών θυρών στο Δημοτικό κτίριο»

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξαρτημάτων για τη συντήρηση των ηλεκτρικών θυρών στο Δημοτικό κτίριο»

aoe0302011.pdfa