076/2011 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών της εργασίας «Ετήσια συντήρηση κλιματισμού Δημοτικού Καταστήματος»

076/2011 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών της εργασίας «Ετήσια συντήρηση κλιματισμού Δημοτικού Καταστήματος»

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών της εργασίας «Ετήσια συντήρηση κλιματισμού Δημοτικού Καταστήματος»

aoe0762011.pdfa