089/2011 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για τη «Συντήρηση – προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή λοιπών μηχανημάτων».

089/2011 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για τη «Συντήρηση – προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή λοιπών μηχανημάτων».

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για τη «Συντήρηση – προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή λοιπών μηχανημάτων».

AOE0892011.pdfa