053/2011 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και για την «Προμήθεια εντύπων συνταγογράφησης και καρτελών ασθενών, για τις ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων της Κοινωνικής Υπηρεσίας»

053/2011 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και για την «Προμήθεια εντύπων συνταγογράφησης και καρτελών ασθενών, για τις ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων της Κοινωνικής Υπηρεσίας»

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και για την «Προμήθεια εντύπων συνταγογράφησης και καρτελών ασθενών, για τις ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων της Κοινωνικής Υπηρεσίας»

AOE0532011.pdfa

Τελευταία Νέα