061/2011 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών της εργασίας «Συντήρηση αντλιών υγρών καυσίμων»

061/2011 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών της εργασίας «Συντήρηση αντλιών υγρών καυσίμων»

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών της εργασίας «Συντήρηση αντλιών υγρών καυσίμων»

AOE0612011.pdfa