064/2011 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Απολύμανση κτιρίων και αύλειου χώρου στο εργοτάξιο και στο Δημοτικό Κοιμητήριο»

064/2011 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Απολύμανση κτιρίων και αύλειου χώρου στο εργοτάξιο και στο Δημοτικό Κοιμητήριο»

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Απολύμανση κτιρίων και αύλειου χώρου στο εργοτάξιο και στο Δημοτικό Κοιμητήριο»

AOE0642011.pdfa