090/2011 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού για τις λειτουργικές ανάγκες των δύο Μονάδων των Δημοτικών Ιατρείων».

090/2011 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού για τις λειτουργικές ανάγκες των δύο Μονάδων των Δημοτικών Ιατρείων».

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού για τις λειτουργικές ανάγκες των δύο Μονάδων των Δημοτικών Ιατρείων».

AOE0902011.pdfa