136/2011 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων»

136/2011 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων»

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών  και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων»

AOE1362011.pdfa