126/2011 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των δύο Μονάδων των Δημοτικών Ιατρείων»

126/2011 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των δύο Μονάδων των Δημοτικών Ιατρείων»

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των δύο Μονάδων των Δημοτικών Ιατρείων»

AOE1262011.pdfa

126/2011 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των δύο Μονάδων των Δημοτικών Ιατρείων»