127/2011 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών για την επισκευή εκτυπωτών»

127/2011 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών για την επισκευή εκτυπωτών»

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών για την επισκευή εκτυπωτών»

AOE1272011.pdfa