024/2018 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και συντήρηση – επισκευή αντλίας καυσίμων»

024/2018 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και συντήρηση – επισκευή αντλίας καυσίμων»