070/2018 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την εργασία «Επιθεώρηση καλαθοφόρου και γερανοφόρου οχήματος»

070/2018 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την εργασία «Επιθεώρηση καλαθοφόρου και γερανοφόρου οχήματος»