168/2011 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια εργαλείων και αναλωσίμων ειδών για το ξυλουργικό τμήμα»

168/2011 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια εργαλείων και αναλωσίμων ειδών για το ξυλουργικό τμήμα»

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την «Προμήθεια εργαλείων και αναλωσίμων ειδών για το ξυλουργικό τμήμα»

AOE1682011.pdfa