096/2018 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών που αφορά την «Προμήθεια ειδών κηροπλαστικής, για τις ανάγκες των Κ.Α.Π.Η. της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας, έτους 2018»

096/2018 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών που αφορά την «Προμήθεια ειδών κηροπλαστικής, για τις ανάγκες των Κ.Α.Π.Η. της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας, έτους 2018»