191/2011 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια Μηχανημάτων για τη Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών».

191/2011 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια Μηχανημάτων για τη Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών».

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια Μηχανημάτων για τη Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών».

aoe1912011.pdfa