192/2011 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια λιπασμάτων».

192/2011 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια λιπασμάτων».

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια λιπασμάτων».

AOE1922011.pdfa

Τελευταία Νέα