193/2011 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τη Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών».

193/2011 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τη Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών».

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τη Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών».

AOE1932011.pdfa