195/2011 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια ειδών τροφίμων για τη συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα σίτισης απόρων κατοίκων του Δήμου που υλοποιεί η Ιερά Μητρόπολη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως».

195/2011 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια ειδών τροφίμων για τη συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα σίτισης απόρων κατοίκων του Δήμου που υλοποιεί η Ιερά Μητρόπολη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως».

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια ειδών τροφίμων για τη συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα σίτισης απόρων κατοίκων του Δήμου που υλοποιεί η Ιερά Μητρόπολη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως».

AOE1952011.pdfa

195/2011 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια ειδών τροφίμων για τη συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα σίτισης απόρων κατοίκων του Δήμου που υλοποιεί η Ιερά Μητρόπολη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως».