237/2011 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια υπολογιστή της Δ/νσης Μηχανολογικού και Καθαριότητας»

237/2011 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια υπολογιστή της Δ/νσης Μηχανολογικού και Καθαριότητας»

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια υπολογιστή της Δ/νσης Μηχανολογικού και Καθαριότητας»

AOE2372011.pdfa