246/2011 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικού».

246/2011 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικού».

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικού».

AOE2462011.pdfa