032/2012 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών»

032/2012 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών»

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών»

AOE0322012.pdfa