049/2012 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα»

049/2012 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα»

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα»

AOE0492012.pdfa