050/2012 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια, εκτύπωση και βιβλιοδέτηση διαφόρων εντύπων και εγγράφων των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»

050/2012 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια, εκτύπωση και βιβλιοδέτηση διαφόρων εντύπων και εγγράφων των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια, εκτύπωση και βιβλιοδέτηση διαφόρων εντύπων και εγγράφων των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»

AOE0502012.pdfa