051/2012 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης

051/2012 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων»  και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και όρων διακήρυξης

aoe0512012.pdfa