025/2012 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για το έτος 2012»

025/2012 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για το έτος 2012»

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για το έτος 2012»

aoe0252012.pdfa