033/2012 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών της εργασίας «Συντήρηση υδραυλικών ανελκυστήρων Δημοτικού Καταστήματος»

033/2012 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών της εργασίας «Συντήρηση υδραυλικών ανελκυστήρων Δημοτικού Καταστήματος»

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών της εργασίας «Συντήρηση υδραυλικών ανελκυστήρων Δημοτικού Καταστήματος»

aoe0332012.pdfa