152/2012 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την εργασία «Θερινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών έτους 2012»

152/2012 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την εργασία «Θερινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών έτους 2012»

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την εργασία «Θερινό πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών έτους 2012»

AOE1522012.pdfa