159/2012 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ασύρματης επικοινωνίας για τις ανάγκες Υπηρεσιών του Δήμου»

159/2012 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ασύρματης επικοινωνίας για τις ανάγκες Υπηρεσιών του Δήμου»

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ασύρματης επικοινωνίας για τις ανάγκες Υπηρεσιών του Δήμου»

aoe1592012.pdfa