228/2012 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για τη «Συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων του Δήμου».

228/2012 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για τη «Συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων του Δήμου».

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για τη «Συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων του Δήμου».

AOE2282012.pdfa

Τελευταία Νέα