247/2012 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια ραφιέρων αρχείου για τις ανάγκες της Ταμειακής Υπηρεσίας»

247/2012 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια ραφιέρων αρχείου για τις ανάγκες της Ταμειακής Υπηρεσίας»

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια ραφιέρων αρχείου για τις ανάγκες της Ταμειακής Υπηρεσίας»

AOE2472012.pdfa