280/2012 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια παγκακιών κοινοχρήστων χώρων»

280/2012 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια παγκακιών κοινοχρήστων χώρων»

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια παγκακιών κοινοχρήστων χώρων»

aoe2802012.pdfa