282/2012 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια αποθηκευτικών συστημάτων τ. DEXION στο Δημοτικό Κτίριο (Αίαντος & Χρυσηίδος)»

282/2012 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια αποθηκευτικών συστημάτων τ. DEXION στο Δημοτικό Κτίριο (Αίαντος & Χρυσηίδος)»

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια αποθηκευτικών συστημάτων τ. DEXION στο Δημοτικό Κτίριο (Αίαντος & Χρυσηίδος)»

aoe2822012.pdfa