296/2012 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια εξοπλισμού γραφείων για τη Γεωτεχνική Υπηρεσία»

296/2012 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια εξοπλισμού γραφείων για τη Γεωτεχνική Υπηρεσία»

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια εξοπλισμού γραφείων για τη Γεωτεχνική Υπηρεσία»

AOE2962012.pdfa