257/2012 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια δύο πολυεστερικών καμπίνων»

257/2012 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια δύο πολυεστερικών καμπίνων»

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια δύο πολυεστερικών καμπίνων»

aoe2572012.pdfa