306/2012 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια και τοποθέτηση μπαταριών για τη συντήρηση του συστήματος UPS του Δημαρχιακού Μεγάρου»

306/2012 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια και τοποθέτηση μπαταριών για τη συντήρηση του συστήματος UPS του Δημαρχιακού Μεγάρου»

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια και τοποθέτηση μπαταριών για τη συντήρηση του συστήματος UPS του Δημαρχιακού Μεγάρου»

AOE3062012.pdfa