313/2012 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια – τοποθέτηση αίθουσας στο 8ο Νηπιαγωγείο»

313/2012 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια – τοποθέτηση αίθουσας στο 8ο Νηπιαγωγείο»

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια – τοποθέτηση αίθουσας στο 8ο Νηπιαγωγείο»

AOE3132012.pdfa