295/2012 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία που αφορά τις «Εργασίες κλάδευσης υψηλών δένδρων»

295/2012 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία που αφορά τις «Εργασίες κλάδευσης υψηλών δένδρων»

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία που αφορά τις «Εργασίες κλάδευσης υψηλών δένδρων»

AOE2952012.pdfa