248/2012 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων»

248/2012 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων»

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων»

AOE2482012.pdfa