273/2012 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια εξαρτήματος για τη συντήρηση του υποσταθμού του Δημαρχιακού Μεγάρου»

273/2012 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια εξαρτήματος για τη συντήρηση του υποσταθμού του Δημαρχιακού Μεγάρου»

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια εξαρτήματος για τη συντήρηση του υποσταθμού του Δημαρχιακού Μεγάρου»

AOE2732012.pdfa