305/2012 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια ειδών εξοπλισμού (κουρτίνες) για το Κέντρο Α.με.Α. της Κοινωνικής Υπηρεσίας»

305/2012 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια ειδών εξοπλισμού (κουρτίνες) για το Κέντρο Α.με.Α. της Κοινωνικής Υπηρεσίας»

Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια ειδών εξοπλισμού (κουρτίνες) για το Κέντρο Α.με.Α. της Κοινωνικής Υπηρεσίας»

AOE3052012.pdfa