336/2012 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών Arc (G.I.S.) Τεχνικής Υπηρεσίας»