354/2012 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Αναβάθμιση προγράμματος προστασίας από ιούς»