370/2012 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών της εργασίας «Εργασίες αναβάθμισης του ανελκυστήρα στο Δημοτικό Κτίριο επί της οδού Αγ. Φανουρίου 99»

370/2012 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών της εργασίας «Εργασίες αναβάθμισης του ανελκυστήρα στο Δημοτικό Κτίριο επί της οδού Αγ. Φανουρίου 99»