028/2013 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών της εργασίας «Ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του προγράμματος διαχείρισης οχημάτων του Δήμου»