081/2013 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων για την λειτουργία των παιδικών χαρών»

081/2013 – Έγκριση πίστωσης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων για την λειτουργία των παιδικών χαρών»